Spesiering og biotilgjengelighet av selen og sink i laksefôr

19 april 12:30 - 14:00
Kunst

Spesiering og biotilgjengelighet av selen og sink i laksefôr

De marine råvarer til laksefôr er begrensede og erstatning av fiskemel og fiskeolje med andre råvarer vil endre både nivå og den totale sammensetningen av mineraler i fôret. Data fra Mattilsynets Program for overvåkning av fiskefôr viser en tendens til at nivåene av selen og sink i laksefôr minker. Erstatning med planteingredienser vil også redusere biotilgjengeligheten av mineraler på grunn av tilstedeværelsen av plantefiber og fytat i planteprotein. 

Den lavere biotilgjengeligheten av mineraler i moderne fôr vil påvirke laksens behovet for mineraler som kreves for å ivareta fiskens helse og robusthet. Lavere nivåer av naturlig forekommende mineraler og lavere biotilgjengelighet gjør det derfor nødvendig å tilsette mineraler til fôret. Mineraler kan tilsettes fôr i ulike kjemiske former, f.eks. uorganiske eller organiske former. Den kjemiske formen kan ha betydning for biotilgjengeligheten, men opptaksveiene og vevsfordelingen til de ulike kjemiske formene er ikke klarlagt hos fisk. 

I prosjektet har vi blant annet utviklet analysemetoder for bestemmelsen av kjemiske former av sink i fôringredienser og fôr, og vi har undersøkt biotilgjengeligheten av selen og sink i in vitro og in vivo studier. Resultater fra disse studier vil bli presentert og betydningen for mineraltilsetting og fôrlovgivning vil bli diskutert.