Betydning av tidlig ernæring for utvikling av lakseyngel

19 april 12:30 - 14:00
Kunst

Betydning av tidlig ernæring for utvikling av lakseyngel

Studier fra pattedyr har vist at ubalansert ernæring i tidlige livsfaser kan være avgjørende for økt risiko for overvekt og forekomst av metabolsk relaterte sykdommer senere i livet. Det er fremdeles mangelfull kunnskap om hvordan endringer i sammensetningen av hovednæringsstoffer i fôret til laksen i tidlige livsfaser påvirker fettvevsutvikling. 

Målet med dette prosjektet var å øke kunnskapen om hvordan ulike fett/protein ratioer i fôret til laks i tre tidlige livsfaser påvirker utviklingen av fettvev, muskelvev og helsemarkører.

 

Lakseyngel ble fôret med tre ulike ratioer fett/protein fra startforing til ca. 5 g: Diett 1) høyt fett/lavt protein, Diett 2) middels fett/middels protein og Diett 3) lavt fett/høyt protein. Det ble tatt prøver av forsøksfisken ved flere tidspunkter; før fôring ved øyerogn-stadiet og av lakseyngel ved 0.2g, 1g, 2.5g og 5g. Fiskeprøvene ble undersøkt ved analyse av kjemisk sammensetning, histologi og transkriptom.

 

Resultatene viser at fôret med ulikt fett/protein ratio i stor grad påvirker både fettvevs- og muskelvevsutvikling lakseyngel. Histologiske undersøkelser viste blant annet høyere nivå av fettdeponering i buken til yngel som ble fôret høy fett/protein ratio sammenliknet med de som ble fôret lav fett/protein dietten. Transkriptom-analysen av de ulike utviklingsstadiene til lakseyngel viste stor variasjon i genekspresjonsmønster for biologiske prosesser som fett-, protein- og nukleinsyremetabolisme og markører for utvikling av hjernen og nervesignaler. Transkriptom resultatene viser en markant effekt på et stort antall gener ved en fiskestørrelse på rundt 1g.