"Nutrigenomiske" effekter av planteproteinbaserte fôr på fiskemuskulatur og milt

19 april 12:30 - 14:00
Kunst

"Nutrigenomiske" effekter av planteproteinbaserte fôr på fiskemuskulatur og milt

I løpet av det siste tiåret har laksefôrets sammensetning endret seg betydelig fra å bestå hovedsakelig av fiskemel til å inneholde opp mot 70% plantebaserte ingredienser. Denne endringen mot «grønne» dietter for oppdrettslaksen har ført til nye utfordringer innenfor fiskehelse og velferd, samt produktkvalitet. Overgang fra marine til planteproteinkilder for akvatiske dyr kan utsette fisk for antinutritional faktorer, mykotoksiner og andre toksiske komponenter. Utskifting av fiskemel med plantematerialer har vist seg å ha effekter på tilvekst og helse av oppdrettsfisk avhengig av utskiftningsgrad, fiskeart og flere andre faktorer. Imidlertid er det molekylære grunnlaget for disse effektene ikke godt forstått. Derfor har vi som mål å studere effekten av planteproteinbaserte fôrblandiger på fiskens vekst og helse ved å utforske globale transkriptomiske endringer, med bruk av sebrafisk som modell.

 Denne studien evaluert effekten av dietter med 30 % andel av kommersielt anvendte planteproteiner som hvete, soya og erter, sammenlignet med en kontrolldiett kun bestående av marine proteiner. Fôringsforsøk ble utført i 6 uker, og sebrafisken ble fôret daglig med en andel som var 2,5% av kroppsvekten. Det ble brukt "RNA seq" til å identifisere transkripter uttrykte ulikt i sentrale organer relatert til vekstegenskaper (muskel) og immunitet (milt).

 Resultatene fra denne studien indikerte at en delvis inklusjon av soya og erte proteinkonsentrat eller hvete gluten i dietter ikke hadde noen signifikant effekt på spesifikk vekst hos sebrafisk. Inkluderingen av de plantebaserte proteiner forårsaket derimot en moderate endringer i transkripsjonsnivåer forbundet med fiskehelse og vekstprestasjon i sebrafisk. Denne kunnskapen vil videre anvendes for kommersielt viktige arter i norsk havbruksnæring ved å teste spesifikke molekylære markører fra sebrafiskmodellen på oppdrettslaks som er fôret med innhold av samme plantebaserte råstoff.