Kan vi sjonglere med sink og omega-3 i fôret for å styrke lakseskinnet?

19 april 12:30 - 14:00
Kunst

Kan vi sjonglere med sink og omega-3 i fôret for å styrke lakseskinnet?

I dette prosjektet studerer vi hvordan ulike nivåer av fettsyrene n-3 dokosaheksaensyre (DHA) og eikosapentaensyre (EPA) og ulike nivåer av sink (Zn) i fôr påvirker funksjon og robusthet av skinn, tarm og gjeller hos laks ved postsmoltproduksjon i resirkuleringsanlegg (RAS). Vi hadde til sammen fem ulike diettgrupper som ble fulgt gjennom smoltifisering i ferskvann, sjøutsett og 10 uker ut i sjøvannsfasen. Dette foredraget vil fokusere på arbeidet som er gjort på skinn så langt i prosjektet. 

Huden og mukuslaget i fiskeskinnet utgjør den første forsvarslinjen mot stressfaktorer i miljøet og gir kjemisk og fysisk beskyttelse. Det ytterste laget av skinnet hos fisk, epidermis, består av kubiske epitelceller og mukusceller. Under dette laget finner man skjellene i skjellposer, som er forankret ned i dermis. Dermis er underhuden til fisken og består for det meste av fast bindevev og et isolerende fettlag. De ulike lagene til skinnet har ulike oppgaver, som på hver sin måte er med på å styrker skinnet og gi fleksibilitet. Ved hjelp av molekylære og histologiske teknikker har vi studert hvordan diettene påvirker normal oppbygging og barriereegenskapene i skinnet, i tillegg til hvordan sårhelingsevnen påvirkes.

Resultatene våre tyder så langt på at omega-3 og sink kan ha signifikante effekter på skinnkvaliteten til laks. For eksempel har fisk som har fått høye nivåer av EPA og DHA tykkere bindevev og fettlag sammenlignet med fisk som har fått lave nivåer av EPA og DHA. Fisk som har fått høyt nivå av sink, har en jevnere epidermis og flere mukusceller enn fisk som har fått lavt nivå av sink. Disse forskjellene så ser ut til å kunne ha betydning for fiskens robusthet når den overføres til sjøvann.

Videre undersøkte vi hvordan diettene påvirker sårhelingsevnen til fisken. Ved å påføre fisken mekaniske sår ved hjelp av punkt-biopsier har vi fulgt sårhelingsprosessene i tre uker. Fisk som hadde fått høye nivåer av sink i fôret hadde en raskere helingsprosess sammenlignet med fisk som hadde fått lave sinknivåer. Gruppene som hadde fått lave nivåer av omega 3 hadde dårligst fremdrift i helingsprosessen.

De ulike diettene som er analysert i dette forsøket gir indikasjoner på at omega 3 og sink styrker de ulike lagene av skinnet forskjellig, noe som kan ha betydning for robustheten og barrieregenskapene til fisken.