Hvordan fungerer laksens pubertetsgen?

19 april 12:30 - 14:00
Film

Hvordan fungerer laksens pubertetsgen?

Å forstå mekanismene som regulerer laksens kjønnsmodning er viktig. Tidlig kjønnsmodning er et problem som gir redusert størrelse, kvalitet, og velferd for laksen, i tillegg til økt risiko for innkryssing med villaks ved rømming. For å kunne forbedre produksjonen er det derfor viktig å lære mer om hvordan puberteten styres. Pubertetsgenet vgll3 er knyttet til alder ved kjønnsmodning i laks, hvor ulike genetiske varianter gir tidlig eller sein kjønnsmodning. Det samme genet finnes i mennesker, hvor det også har blitt assosiert med tidlig pubertet. Hvordan pubertetsgenet fungerer, og hvilke vev og stadier som er viktige har til nå vært ukjent. I vår studie har vi analysert reguleringen av vgll3 i forskjellige vev fra laks, og vi har sammenlignet ulike modningsstadier for å belyse dette. Resultatene våre viser at vgll3 blir regulert i laksens gonader ved starten og gjennom kjønnsmodningen i kjønnscellenes støtteceller. Vgll3 er en del av et nettverk av gener (Hippo-pathway) som er med på å regulere celledeling. Våre analyser viser at dette nettverket er nedregulert under kjønnsmodningen i hannlaks. Det tyder på at vgll3 fungerer som en brems på celledeling i gonadene, og er dermed en viktig faktor som styrer laksens alder ved kjønnsmodning. Med dette har vi tatt et stort steg mot å forstå hvordan laksens kjønnsmodning styres.