Vertikal overføring av CMS kan være en viktig smittevei

19 april 12:30 - 14:00
Olympia

Vertikal overføring av CMS kan være en viktig smittevei

Kardiomyopatisyndrom (CMS) er en av de sykdommene som gir størst økonomisk tap i lakseoppdrett i Norge. CMS rammer typisk stor, fet, fin, gjerne hurtigvoksende fisk, og gjerne andre året i sjø, der fisken utgjør en høy verdi. Funnet av Piscint myokarditt virus (PMCV), som i 2010 ble knyttet til utvikling av CMS, åpnet for muligheter for å danne ny kunnskap om denne sykdommen og dens smitteveier. I de senere årene har det blitt observert flere tilfeller av CMS i nylig sjøsatt smolt, og det rapporteres samtidig om høy prevalens av PMCV i visse stamfiskpopulasjoner.

Dette har ført til diskusjon rundt hvorvidt vertikal overføring av PMCV fra stamfisk til yngel kan være en mulig smittevei for CMS. Økt kunnskap om dette er ett av fokusområdene for prosjektet CMS-Epi (Epidemiologisk studie av kardiomyopatisyndrom (CMS): Spredning, risikofaktorer og sykdomsforløp i norsk lakseoppdrett). I prosjektet er det gjort prøveinnsamlinger og analyser for PMCV fra stamfisk, egg, yngel, parr og smolt, og det er innsamlet informasjon om forekomsten av PMCV og CMS i settefiskanlegg, matfiskanlegg og stamfiskanlegg. I tillegg er innhentet informasjon fra studier i andre lakseproduserende land som også har studert muligheten for vertikal overføring av CMS.

På konferansen fremlegges resultatene av studiene, og muligheten for at en del CMS-utbrudd kan tilskrives vertikal overføring av PMCV fra stamfisk diskuteres.