Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

19 april 14:15 - 15:30
Kunst

Mørke flekker i laksefilet. Betydning av fôr og forhold i tidlige livsfaser

Mørke flekker er en betydelig utfordring for norsk oppdrettsnæring. I dag har hver femte fisk en eller flere mørke flekker og laksenæringen rangerer problemet som det viktigste kvalitetsavviket som må løses i fremtiden. Rund laks med mørke filetflekker har normalt utseende og kan ikke sorteres ut ved visuell bedømmelse av utsiden. Kvalitetsavviket må derved handteres av kunden dersom laksen omsettes sløyd. De fleste flekkene er 3-4cm brede, men større mørkpigmenterte områder forekommer. Tapet som bedriftene rapporterer er 5% for små flekker, mens store flekker representerer et økonomisk tap på 30-100%. De fleste flekkene sitter under bukhinnen, i tilknytning til ribbeina. De første flekkene oppstår tidlig i sjøfasen og så øker omfanget og intensiteten av flekkene mot slakt. Oppdrettsforhold, laksens helsetilstand, mekaniske skader, kjønnsmodning og fôret kan påvirke utviklingen av mørke flekker som synes å være koblet til lokale vevsskader av ukjent årsak.

 Denne presentasjonen vil gi en oversikt over nyere resultater på betydningen av fôr og forhold i tidlige livsfaser for utviklingen av mørke flekker i laksefilet.