Metode for måling av skinnstyrke

19 april 14:15 - 15:30
Kunst

Metode for måling av skinnstyrke

Fiskeskinn er i direkte kontakt med det varierende ytre miljøet. Det er essensielt at dette vevet er robust og intakt, og kan opprettholde normal funksjon og helse under varierende miljøpåvirkning og håndtering, for eksempel i forbindelse med avlusing. Med sin kobling til ryggbeinet via myosepta, spiller skinnet også en viktig rolle for svømmemekanismen til fisken. 

For å forstå hvordan kvaliteten på fiskeskinn påvirkes av endringer av fôrresepten, miljø med mere, må man kunne måle dette. I dag finnes ingen metode for å objektivt kunne måle styrken til skinnet. Derfor har vi utviklet en instrumentell metode for dette formålet. Med denne nye metoden er det mulig dokumentere hvordan skinnkvaliteten påvirkes av endringer i ernæring og utfordrende miljøforhold, og ikke minst objektivt definere tiltak som kan forbedre fiskens skinnkvalitet. 

Denne presentasjonen fokuserer på å beskrive den nyutviklede metoden. Instrumentet som benyttes brukes normalt til analyser av mekanisk styrke av diverse materialer (5940 Single Column Tabletop Testing Systems, Instron, Norwood, MA, USA). Metoden eksemplifiseres ved bl.a. sammenligning av skinnstyrke på laks og ørret, der ørreten hadde betydelig sterkere skinn enn laks (bruddstyrke 215 vs 111 Newton). Resultater ved bruk av metoden på oppdrettslaks fra kontrollerte fôringsforsøk (ulike nivåer av fett og fettsyrer) blir også presentert.