Nivået av arakidonsyre påvirker genuttrykket og DNA metylering i neste generasjon

19 april 14:15 - 15:30
Film

Nivået av arakidonsyre påvirker genuttrykket og DNA metylering i neste generasjon

Økt inkludering av plantebaserte råvarer i fiskefôr har endret fettsyreprofilen fra omega-3 til fordel for omega-6 flerumettet fettsyrer (FF). Dietter med økt omega-6 FF og mindre omega-3 FF er assosiert med mange livstilssykdommene hos mennesker. Tidligere forsøk har vist at økte nivåer av omega-6 FF i form av arakidonsyre kan påvirke beinutviklingen, vekst og reproduksjon i fisk. Næringsstoff kan også påvirke epigenetiske mekanismer som DNA metylering, noe som kan påvirke genuttrykk over flere generasjoner.

I et sebrafiskforsøk økte vi mengden arakidonsyre i dietten til foreldrene (F0) for deretter å undersøke hvordan dette påvirket deres voksne avkom (F1). Vi gav foreldregenerasjonen (F0) enten et fôr med lavt (kontroll) eller et fôr med høyt nivå av arakidonsyre. Begge gruppene i F1 generasjonen fikk kontroll fôret. For å studere om fôret som vi gav til foreldrene hadde effekt på avkommet, undersøkte vi leveren til voksen hannfisk for forskjeller i både genuttrykk (RNA sekvensering) og DNA metylering (RRBS). 

 Som en direkte effekt av økte nivåer av arakidonsyre i fôret gitt til foreldregenerasjonen observerte vi forandringer i fettsyreprofil, økt lipid peroxidasjon og et økt oksidert og pro-inflammatorisk miljø. Foreldrenes diett var assosiert med forandringer i DNA metylering og genuttrykk i leveren til både foreldrene og voksne avkom. Vi så flere forskjeller i genuttrykk hos de voksne barna enn hos foreldrene, med endringer i gener involvert i metionin syklus, østrogen signalering, β-oxidasjon, RXR og PPAR signalering i avkommet. Når vi kombinerte metyleringsdataene med genuttrykket fant vi effekter på lipidsyntese som igjen kan påvirke energimetabolisme og østrogen balansen.

Resultatene fra dette studiet viste at foreldrenes nivå av arakidonsyre i dietten modulerte genuttrykket samt DNA metylering i voksne avkom. Vi observerte også koblinger mellom metabolismen til foreldrene og DNA metylering og genuttrykk i voksne avkom. Dette antyder at foreldrenes diett påvirker voksen avkom, gjerne initiert via tidlige utviklingsstadier.