MitSAV – en oppsummering av fire årsarbeid på faktorer som påvirker spredning og infeksjon av SAV

19 april 14:00 - 15:30
Olympia

MitSAV – en oppsummering av fire årsarbeid på faktorer som påvirker spredning og infeksjon av SAV

Gjennom pågående MitSAV prosjektet har vi jobbet med å forstå mekanismene som påvirker spredning og infeksjonsdynamikken av SAV. Blant annet studerte vi grunnleggende mekanismene som fysiologiske statusen til fisk og dens immunitet ved forskjellige stadier, i tillegg til å forstå hvordan det mikrobielle samfunnet og SAV infeksjonsutvikling påvirker hverandre over tid.

PD utbrudd er et resultat av mangfoldige faktorer og både verten og patogen sin status spiller en stor rolle. Miljøfaktorer som vannstrøm og temperatur bidrar i spredningen og virulens av SAV. SAV spres hovedsakelig horisontalt, og dermed kunnskap om hvor lenge viruset som er skilt ut av fisk i et PD utbrudd overlever i sjøvann er betydelig i en forvaltningssammenheng. 

Resultater som summerer flere av de overfor nevnte faktorer i sammenheng med PD utbrudd blir presentert.