Korsstingsvirvler – et nytt deformitetsproblem

19 april 17:00 - 18:00
Kunst

Korsstingsvirvler – et nytt deformitetsproblem

Prosjektet omhandler en ny type misdannelser i ryggvirvler hos laks, som foreløpig er kalt «korsstingsvirvler» fordi de likner på korssting på røntgenbilder. Målet med prosjektet er å finne ut hvorfor og hvordan disse misdannelsene oppstår, og å finne fram til strategier for å forebygge dem. 

Misdannede ryggvirvler av denne typen ble antagelig observert for første gang i 2006, men det var først vinteren 2016/17 at ryggdeformiteter med denne typen av virvelfeil manifesterte seg som et problem i kommersiell produksjon.

Utvikling av korsstingsvirvler hos fisken medfører deformasjon i ryggraden og kan gi bruskdannelse og innvekst av bindevev i filet. Dette gir redusert kvalitet på fisken, samt at det påvirker vekst og fiskevelferd. Tidligere industrifinansierte prosjekter har vist en mulig sammenheng mellom bruk av ulike vaksiner og funksjonelle fôr i utvikling av korsstingsvirvler, men årsakssammenhengen eller patogenesen ble ikke videre kartlagt. Et nylig avsluttet pilotstudie basert på feltdata, ga indikasjoner på sammenheng mellom bruk av PD-vaksine og utvikling av ryggradsdeformasjon. 

Vinteren 2017/18 gjennomfører vi en feltundersøkelse der målet er å lære mer om hvilken type patologi dette dreier seg om. Ved å analysere produksjonsdata ønsker vi å finne faktorer som påvirker utviklingen av deformiteten. I andre halvår 2018 og i 2019 skal det gjøres forsøk under kontrollerte betingelser, der ulike risikofaktorer kombineres for å finne ut hva som trigger utviklingen av korsstingsvirvler og bindevevsdannelse i filet. Materiale fra felt og fra forsøk vil bli analysert grundig, spesielt med tanke på å finne tidlige markører som kan brukes diagnostisk og i utprøving av produkter seinere. Det vil være viktig å finne direkte årsakssammenhenger for å kunne forebygge slike problemer fremover. 

I presentasjonen vil vi legge fram tilgjengelig kunnskap om denne spesifikke typen av ryggdeformitet. Eventuelle resultater fra feltstudier og planer for eksperimentelle studier vil bli presentert.