Immunsystemet hos berggylt

19 april 17:00 - 18:00
Film

Immunsystemet hos berggylt

Dette prosjektet har gitt en oversikt over sentrale komponenter i immunsystemet hos berggylt, og det har blitt utviklet reagenser til å måle immunresponser i denne arten. Berggylt, i likhet med andre leppefisker har en svært høy konsentrasjon av antistoff (IgM) i blodet. I voksen villfanget berggylt (ca 800 gram) var IgM-konsentrasjonen typisk 13 mg/ml. Til sammenligning fant vi at IgM-konsentrasjonen i rognkjeks var 1-3 mg/ml; noe som minner mer om det man finner i laks. Den høye IgM konsentrasjonen i berggylt kan ikke forklares på samme måte som i torskefisk, der man mener at høy IgM-konsentrasjon har sammenheng med fravær av MHC-II-gener. Berggylt ser ut til å ha alle hovedkomponentene i det adaptive immunsystemet; som de tre immungloblinklassene IgM, IgT og IgD, vevsforlikelighetsantigenene MHC-I og MHC-II, T-cellereseptorene alfa/beta og gamma/delta, co-reseptorene CD3, CD4 og CD8 osv. En interessant observasjon vi har gjort er at T-cellereseptor-repertoaret utvides ved somatisk hypermutasjon, en mekanisme som man tidligere trodde var forbeholdt immunglobulingenene. Dette skjer sannsynligvis også i andre beinfisker. I våre innledende studier av immunsystemet hos berggylt tok vi utgangspunkt i villfanget berggylt; noe som innebærer at muteringen av T-cellegenene skjer under normale forhold.