Transkriptom analyser avdekker rognkjeksens tidlige immunresponser og gir innblikk i evolusjonshistorien

19 april 17:00 - 18:00
Film

Transkriptom analyser avdekker rognkjeksens tidlige immunresponser og gir innblikk i evolusjonshistorien

Kunnskap om rognkjeksens immungener og tidlige responser ved bakterieeksponering danner et viktig grunnlag for utarbeidelse av immunprofylaktiske tiltak og utvikling av verktøy som er nødvendig for å kunne måle effekt av f.eks. immunstimulering via fôr eller vaksinering. Vi har isolert leukocytter fra rognkjeks, eksponert leukocyttene for den patogene bakterien Vibrio anguillarum serotype O1 og kartlagt de tidlige immunresponsene ved global transkriptom- analyse. Analysene identifiserte mange av molekylene involvert i gjenkjenning av patogene mikroorganismer, cellesignalisering og aktivering av det adaptive immunsystemet. De tidlige immune responsene var karakterisert av kraftig oppregulering av komplementsystemet og den Toll-liknende reseptor (TLR) signalveien. I tillegg kan transkriptomet til rognkjeks bidra til å bestemme den fylogenetiske posisjonen til rognkjeks som er omdiskutert i litteraturen.  Det vil også bli diskutert hvordan informasjon om genene kan gi innblikk evolusjonshistorien.