Antibiotika-resistens hos fiskepatogene bakterier, farmakokinetikk og antibakteriell behandling av rognkjeks

19 april 17:00 - 18:00
Film

Antibiotika-resistens hos fiskepatogene bakterier, farmakokinetikk og antibakteriell behandling av rognkjeks

Antibiotika-resistens blant bakterier er et økende problem på verdensbasis. Ny lov om dyrehelse (EU) sier at overføring av resistens skal vurderes på samme måte som risiko for overføring av smittsomme sykdommer. Rognkjeks og ulike arter av leppefisk benyttes nå som rensefisker for å fjerne lus fra oppdrettslaks. Slik ikke-medikamentelle behandling er svært viktig ettersom lusen har utviklet resistens mot flere av lusemidlene som er tilgjengelige. Dette har ført til økende etterspørsel etter rensefisk og svært høy produksjon og fangst de siste årene. I 2016 ble det benyttet mer enn 37 millioner rensefisker og av disse var ca 16 millioner oppdrettede rognkjeks. Ikke uventet med en ny art i oppdrett har det vært utfordringer med bakterielle infeksjoner forårsaket av typisk og atypisk Aeromonas salmonicida, Vibrio anguillarum og en Pasteurella-liknende bakterie. Antall foreskrivninger av antibakterielle midler til rognkjeks i produksjonsfasen er økende (126 i 2016 sammenliknet med 16 i 2011). For rognkjeks foreligger det ikke dokumentasjon på anbefalte doseringer av antibakterielle midler for de ulike bakteriene. Derfor er det nødvendig å utarbeide protokoller for behandling av syk fisk og kunnskap om utskillelse av antibakterielle midler fra vev.

Ikke optimal behandling av syk fisk kan resultere i utvikling av antibiotika-resistente bakterier. Det er derfor viktig å identifisere hvilke bakterier som forårsaker sykdom og ha kjennskap til dens sensitivitet overfor det antibakterielle middelet som benyttes. Vi har testet sensitiviteten til V. anguillarum og flere isolater av A. salmonicida for ulike antibakterielle midler med disk diffusjonstest og bestemmelse av minimum inhiberende konsentrasjon (MIC). Videre har vi gjort analyser av plasma, hodenyre, lever og muskel for opptak og eliminering av florfenikol, oksolinsyre og flumekvin etter oraladministrering. Det er viktig å ha kjennskap til hvor lang tid det tar før det antibakterielle middelet er eliminert med tanke på tilbakeholdelsestid dersom oppdrettet rognkjeks skulle bli en matfisk i fremtiden. Vi arbeider med å lage gode protokoller for behandling av rognkjeks med medisinfôr og teste effekten av ulike medisinfôr etter eksperimentell smitte av rognkjeks med V. anguillarum serotype O1 og atypisk A. salmonicida. Optimal behandling er svært viktig ettersom gjentatt og feil bruk av antibiotika kan resultere i fisk som bærer antibiotika-resistente bakterier.