Bruk av probiotiske bakterier til rognkjeks med hensikt å gjøre fisken mer robust, redusere tap og øke tilveksten

19 april 17:00 - 18:00
Film

Bruk av probiotiske bakterier til rognkjeks med hensikt å gjøre fisken mer robust, redusere tap og øke tilveksten

Det oppdrettes mer og mer rognkjeks i Norge. Den generelle oppfatningen er at dødeligheten og utgangen  av rognkjeks er for høy. Bakterielle problemer synes å være den største utfordringen i forhold til dødelighet.

Nybeskrevede, probiotiske Aliivibrio spp (StembiontTM) assosiert med god helse og god tilvekst hos laks har i små, kontrollerte forsøk innendørs i 200 liters og 150 000 liters kar vist fra 6% til  38% bedre tilvekst og fra 0%(ikke sår hos verken behandlet fisk eller kontrollfisk) til 47% reduksjon av  antall fisk med sår. De samme Aliivibrio spp er påvist hos rognkjeks.

For å undersøke om disse bakteriene også hadde positiv effekt på rognkjeks ble det igangsatt en studie ved Tjeldbergodden Rensefisk 8.8.2017. 120 000 rognkjeks med en gjennomsnittsvekt på 0.025 gram ble badet i 20 minutter med en konsentrasjon på 1/100 av StembiontTM.  Bakteriekonsentrasjonen i StembiontTM var ca. 5X109 cfu(colony forming units)/ml som gav en konsentrasjon i behandlingskaret på ca  5X107 cfu/ml.  Et kontrollkar ble badet i 20 minutter med buljong uten bakterier.

Pga plassmessige utfordringer på anlegget, ble forsøket avbrutt 26.9, da fiskene fra de to gruppene ble satt sammen i samme kar.

Fisken i de to gruppene var klekket samme dag, men var fra forskjellige foreldrefisk. Samme dag som fisken ble behandlet, var den flyttet fra en avdeling til en annen. Dødeligheten i begge kar var høy de første to-tre dagene etter flytting og badebehandling, men var høyest i StembiontTMgruppen. Totalt i forsøket var dødeligheten 29,9% i kontrollgruppen og 33,3% i StembiontTMgruppen. Ser vi bort fra de første 2-3 dagene, var dødeligheten lavest i StembiontTMgruppen. Dødeligheten de første 2-3 dagene kan være assosiert med med flyttingen av fisken. Veksten var størst i StembiontTMgruppen. På den siste veiingen 21.9, var StembiontTM fisken i gjennomsnitt 0.2 gram, 33% større enn kontrollfiskens 0.15gram. SGR(Specific Growth Rate) (100 · (lnw2 – lnw1)/t) for hele perioden var 4.80 i StembiontTMgruppen mot 4.15 i kontrollgruppen. StembiontTMgruppen var også jevnere av størrelse og karmiljøet ble opplevd bedre.

Denne studien motiverte oss til å foreta nye studier:
16.11.2017 ble 4 grupper nyklekket yngel fra forskjellige foreldregrupper badebehandlet i 4 kar med forskjellige StembiontTM -løsninger ved Tjeldbergodden Rensefisk(til sammen ca 384 000 yngel med snittvekt 0.0045 gram). 5 andre kar var kontrollgrupper.

13.12.2017 ble en gruppe på 25 000 rognkjeks på 1 gram badebehandlet på Skorild, Lerøy Midt. Kontrollgruppen på 30 000 rognkjeks kommer i fra samme foreldregruppe som den behandlede fisken.

Hittil har de to siste studiene ikke gitt samme gode resultater som det innledende studiet på Tjeldbergodden. Begge de to siste forsøkene går fortsatt(pr 30.1. 2018).