Ikke-invasiv overvåking av kjønnsmodning i hunner av Atlantisk laks ved bruk av ultralyd

20 april 09:00 - 10:30
Kunst

Ikke-invasiv overvåking av kjønnsmodning i hunner av Atlantisk laks ved bruk av ultralyd

Overvåkning av kjønnsmodning i vill og oppdrettet fisk baserer seg på parametere som krever enten avliving av fisk eller bruk av invasive metoder som blod- og vevsprøvetaking og endoskopi. En av de mest brukte metodene for modningsovervåkning er beregning av gonado-somatisk indeks (GSI), gonadevekt utrykt i prosent av kroppsvekt.. GSI rapporteres ofte sammen med andre målinger, som kjønnshormonnivåer, klassifisering av rognutvikling i forskjellige stadier basert på enten histologi eller endoskopi, og uttrykk av gener som er involvert i kjønnsmodning. GSI-beregning og vevsprøvetaking for histologi og genuttrykk krever avliving av fisk, mens endoskopi og blodprøvetaking kan gjennomføres i levende fisk, men selve håndteringen kan forårsake stress og innebærer en risiko for helse og overlevelse. For å kunne beskrive modningsforløpet i en populasjon over tid krever de fleste av disse metodene at man avliver flere individer jevnlig, noe som kan være vanskelig i ville og truede populasjoner eller oppdrettet stamfisk av høy verdi. I oppdrett er det derfor vanlig å estimere GSI i selvdød fisk, noe som kan gi et ukorrekt bilde av populasjonen pga den redusert helsetilstanden som har ført til at fisken døde. Ultralyd er en ikke-invasiv teknologi som i Atlantisk laks kun har blitt brukt til kjønnbestemmelse og helsesjekk tidligere. Ved å sammenligne GSI, kjønnshormonprofiler og rognutvikling med ultralydmålinger og -observasjoner gjennom siste året før stryking, har vi testet om ultralyd kan være en mer skånsom og ikke-invasiv metode for modningsovervåking hos hunnlaks. Vi har utviklet en modell for ultralyd-basert GSI- beregning i laksehunner som kan være et godt alternativ til vanlig GSI beregning. Ved å sammenligne ultralydbilder med histologi og kjønnshormonanalyse under rognutvikling har vi identifisert ulike stadier i deponering av plommemasse i rogn, vitellogenese. Vi mener derfor at ved bruk av ultralyd kan man identifisere viktige steg i kjønnsmodningen i laksefisk og at denne teknologien kan være en god alternative til tradisjonelle invasive metoder i overvåking av kjønnsmodning i vill og oppdrette laksefisk.