Antistoffmåling kan erstatte smitteforsøk i kvalitetskontrollen av laksevaksiner

20 april 09:00 - 10:30
Kunst

Antistoffmåling kan erstatte smitteforsøk i kvalitetskontrollen av laksevaksiner

Hensikten med dette NFR-støttede prosjektet var å legge det faglige grunnlaget for at antistofftesting kan erstatte smitteforsøk i den rutinemessige kvalitetskontrollen av flerkomponents-vaksiner til laks. Pre-smolt av atlantisk laks ble immunisert med kommersielt tilgjengelige laksevaksiner eller med eksperimentelle formuleringer som inneholdt de samme bakteriekomponentene, men med redusert mengde av enten Vibrio salmonicida eller Moritella viscosa.  Det ble tatt blodprøver fra 3 til 9 uker etter vaksinering. Ved en vanntemperatur på 15oC var antistoffsvaret mot furunkulosebakerien A. salmonicida og vintersårbakterien M. viscosa tydelig fra og med 4 uker etter vaksinasjon, mens antistoffnivået mot bakterien som forårsaker kaldtvannsvibriose V. salmonicida var svakere og nivået i enkeltfisk delvis overlappet med målinger fra uvaksinert fisk. Ved samme immuniseringstemperatur kunne man avsløre eksperimentelle vaksineformuleringer med redusert innhold av enten M. viscosa- eller V. salmonicida- komponenten henholdsvis 6 og 9 uker etter vaksinasjon.  Immunisering ved 12oC ga en langsommere antistoffrespons og mindre tydelig utslag for redusert antistoffinnhold i det tidsrommet som ble undersøkt.

Summa summarum viste resultatene at for vintersår og kaltvannsvibriose kan blodprøvetaking for serologisk analyse erstatte dagens smitteforsøk, og samtidig forkorte tiden mellom ferdigstilling og batchfrigivelse med 4 uker eller endog mer, avhengig av hvor gode reagenser som utvikles til bruk i antistoff-analysene.

 

Takk til legemiddelselskapene MSD Animal Health og Vaxxinova (begge Bergen) for levering av eksperimentelle vaksineformuleringer.