Klinisk kjemi til overvåkning av fisk med pankreassykdom: en mulighet til bedre dyrevelferd og reduserte kostnader?

20 april 09:00 - 10:30
Kunst

Klinisk kjemi til overvåkning av fisk med pankreassykdom: en mulighet til bedre dyrevelferd og reduserte kostnader?

Klinisk kjemi er en diagnostisk metode som går ut på å måle stoffer ved hjelp av biokjemiske analyser i blodprøver, vev og andre kroppsvæsker. Disse stoffene er ofte enzymer eller proteiner som frigjøres ved vevsskade fra ulike organer. Ved å analysere en blodprøve (serum eller plasma), for et panel med analyser kan man få oversikt over funksjonen til viktige organer. Til tross for at metodene er veletablerte i human- og veterinærmedisinsk diagnostikk, har metodene blitt lite brukt på fisk. Vi har analysert parametere for blant annet muskelskade og leverfunksjon ved ulike tidspunkt etter smitte med salmonid alfavirus (SAV) 2 og 3 isolater og sammenlignet vaksinert og uvaksinert fisk. Resultatene viser at klinisk PD gir veksttap og at flere blodparametere endres i løpet av sykdomsforløpet med pankreassykdom. I tillegg var det tydelige forskjeller mellom vaksinerte og uvaksinerte fisk. Funnene viser at analyse av slike parametere i en blodprøve kan redusere antall fisk som må avlives for prøvetaking i kontrollerte smitte- og vaksine forsøk. I tillegg kan slike analyser være nyttig for å raskt verifisere og estimere grad av klinisk PD ved infekjon med SAV i felt og derav for eksempel  kunne vurdere om fisken vil tåle stress som for eksempel flytting eller mekanisk avlusing.