Genomisk karakterisering av rognkjeks

20 april 09:00 - 10:30
Film

Genomisk karakterisering av rognkjeks

Havbruksnæringen har behov for en robust rognkjeks som også er en effektiv lusespiser. AquaGen har derfor, sammen med Namdal Rensefisk, startet prosessen mot å avle frem en rognkjeks med betydelig forbedringer på disse egenskapene. Som et ledd i dette arbeidet har genomet til rognkjeksen blitt sekvensert. For å oppnå målet, ble det samlet inn vevsprøver fra en hannfisk til ekstraksjon av DNA og videre analyse. Sammen med RNA-sekvensdata samlet fra 16 vev, ble et referansegenom satt sammen og gener ble kartlagt og lokalisert til sine områder på genomet. AquaGen vil bruke referansegenomet til å utvikle en SNP-chip som består av et stort antall DNA-markører. Denne SNP-chipen vil være letemotoren i søk etter gen-varianter som har betydning for ønskede egenskaper. Referansegenomet vil videre kunne bli en betydningsfull resurs for forskere i hele verden som jobber med rognkjeksgenetikk.