Redusert lusepåslag hos ørret fôret med mineraltilsetninger

19 april 09:00 - 10:30
Olympia

Redusert lusepåslag hos ørret fôret med mineraltilsetninger

Vellykket ikkemedikamentell, fôrbasert bekjempelse av lakselus vil kunne være banebrytende for fiskens trivsel, velferd, oppdrettsvirksomhetens påvirkning av det ytre miljø og ikke minst for næringens omdømme. Aller Aqua har utviklet et mineralbasert fôrkonsept som de har benyttet i 2 produksjonssykluser med regnbueørret i sjø gjennomført uten avlusninger. Fôrkonseptet er utviklet stegvis fra in vitro forsøk med lus, til effekt på lusesmitte i enkeltfiskenheter hos Ilab og bruk ved Aller Aqua sin FoU konsesjon ved Vadheim i Sogn og Fjordane. Innledende forsøk har vist at sammensetning av grunnfôr samt mengde mineraltilsetning påvirker effekten av fôret mot lusesmitte. Denne effekten kan også være avhengig av størrelse på fisken. Lusesmitte har fra flere kilder vist seg å påvirke jernmetabolisme i fiskens skinn, og jern er antydet å være et essensielt næringsstoff for lusa. Det ble derfor i 2016-2017 produsert duplikate grupper med regnbueørret ved Aller Aqua sin FoU konsesjon ved Vadheim gitt to nivå av jern i fôret ved bruk av blodmel i tillegg til mineraltilsetningen. Ørret på 500-1000g tildelt fôr inneholdt blodmel med et høyere jernnivå viste derimot signifikant mindre påslag av bevegelige lus sammenlignet med fisk gitt fôr uten blodmel. Denne effekten ble ikke observert for ørret på 1000-4000g. Mineraltilsetningen i disse fôrene hadde en signifikant effekt mengde påslag av kjønnsmodne holus hos ørret tildelt disse fôret sammenlignet med fisk gitt kontrollfôr uten mineraltilsetningen særlig i perioder med høyt lusepress. Resultat fra dette forsøket vil bli presentert inkludert hvordan fôret påvirker fiskens skinnhelse. I FHF prosjektet «Resept mot lus» vil denne kunnskapen benyttes videre for å utvikle denne typen fôr til laks.