Lakselusovervåking – en kombinasjon av tradisjonelle fangstmetoder og hydrodynamiske modeller

20 april 10:45 - 12:00
Olympia

Lakselusovervåking – en kombinasjon av tradisjonelle fangstmetoder og hydrodynamiske modeller

Norske myndigheter har bestemt at akvakulturnæringen skal vokse, gitt at veksten gjennomføres på en bærekraftig måte. Kriteriet for bærekraft er vurdert i forhold til effekten av lakselus på vill laksefisk. Overvåkning av lakselus har tradisjonelt foregått ved ruse- og garnfiske etter villfisk på utvalgte lokaliteter. Til tross for at denne metoden har sørget for et godt datamateriale gjennom mange år, er den norske kysten så lang og variasjonene så store at overvåkning med tradisjonelle redskaper er altfor tid- og ressurskrevende. Vi har derfor utviklet en operasjonell lakselusmodell, som beregner smittepresset langs hele kysten i nær sanntid med en hydrodynamisk havmodell og en spredningsmodell for lakselus. Med tanke på kvalitet så viser sammenligninger mellom modell og observasjoner godt samsvar både på fysiske parametere og lusepåslag på villfisk. Ved å bruke to ulike datakilder som utfyller hverandre; en operasjonell lakselusmodell og villfiskdata, kan vi levere et forbedret overvåkningssystem som beregner risiko for høyt smittepress langs hele kysten. Dette systemet danner grunnlaget for kunnskapsbaserte råd til myndighetene for bærekraftig vekst i norsk akvakultur.