Prognoseverktøy for lakselus

20 april 10:45 - 12:00
Olympia

Prognoseverktøy for lakselus

Vi presenterer et prognoseverktøy for lus på et oppdrettsanlegg. Dette verktøyet vil gjøres kommersielt tilgjengelig i løpet av 2018 som et automatisk system som henter alle nødvendige data fra oppdrettsanleggets styringssystem og andre kilder, og som presenterer resultatene på ulike måter tilpasset den enkelte brukers behov. 

Prognoseverktøyet predikerer framtidig lusenivå i hver enkelt merd på et oppdrettsanlegg, fordelt på antall fastsittende lus, bevegelige lus og voksne hunnlus per fisk. Prognosene har daglig tidsoppløsning og prognosehorisonten er opptil tre måneder fram i tid. 

Prognoser er av natur usikre, jfr. værprognoser, og usikkerheten øker fram i tid. Usikkerheten vil imidlertid variere avhengig av sjøtemperatur, smittepress fra naboanlegg og andre faktorer, og i noen perioder kan derfor prognosene være relativt presise, mens de i andre perioder er mer usikre. Angivelse av usikkerheten i prognosene er derfor helt sentral. I tillegg til punktprognoser eller beste gjett fram i tid, presenterer verktøyet usikkerheten til prognosene på ulike måter som bl.a. 95% prediksjonsintervaller og som sannsynlighet for å overstige 0,5 voksne hunnlus.

Prognoseverktøyet er basert på en populasjonsmodell for lus som er utviklet av Norsk Regnesentral og samarbeidspartnere i tidligere og pågående FHF-prosjekter. Modellen tar i bruk relevante data, deriblant lusetellinger på anlegget, smittepress fra naboanlegg, sjøtemperatur, salinitet, antall fisk, størrelse på fisk, behandlinger mot lus og bruk av rensefisk. Modellen kan også brukes til scenariosimulering for å undersøke langtidseffekten av ulike tiltaksstrategier, og resultater fra slike beregninger har tidligere blitt presentert på FHS møteserie «Langs kysten 2017» og på FHFs lusekonferanse i januar 2018.