36. PMCV ORF3-proteinet – funksjonelle studier av feltvarianter fra CMS-utbrudd

18 april 19:00 - 20:00

36. PMCV ORF3-proteinet – funksjonelle studier av feltvarianter fra CMS-utbrudd

Snöa Fredlund

Kardiomyopatisyndrom (CMS, «Hjertesprekk») er en alvorlig hjertelidelse som opptrer hos oppdrettslaks i sjø. Sykdommen rammer hovedsakelig hjertet og fisk med CMS kan vise tegn på store sirkulasjonsforstyrrelser både makroskopisk og mikroskopisk. Mange kan ha forstørret hjertekammer eller sprukket forkammer med blodkoagel i hjertesekken. Svært affisert fisk har oftest betydelig betennelse og celledød i forkammeret og i den spongiøse muskulaturen i hjertekammeret, hvor cellene i hele muskelfibre kan nesten se ut som å ha gått i oppløsning (nekrose) og blitt erstattet med betennelsesceller.

CMS forårsakes av infeksjon med viruset piscint myokardittvirus (PMCV). Viruset er karakterisert og funnet å ha genetiske likheter med virus i familien Totiviridae, en familie av virus som tradisjonelt infiserer encellede organismer og som spres ved å overføres til nye celler ved f.eks. celledeling. Laks er det første ryggmargsdyret hvor et toti-lignende virus er funnet og gir sykdom. Totivirusene er svært enkelt oppbygde virus med en proteinkappe omslutter arvestoffet og noen få kopier av et polymerase protein ansvarlig for å kopiere arvestoffet i en infisert celle. PMCV skiller seg imidlertid litt ut i form ved å kode for et ekstra protein og man antar dette proteinet kan ha en rolle i virusets infeksjon av eller spredning innen og mellom en høyerestående vert (som laks). Dette proteinet (ORF3) er inkludert som fokus i to pågående prosjektert relatert til CMS/PMCV.

I tidligere arbeid har vi funnet indikasjoner på at proteinet er svært ødeleggende for cellen som produserer det. Videre har vi i nåværende FHF-finansiert prosjekt, sekvensert den kodende leserammen for ORF3-proteinet i flere varianter av viruset samlet fra virusinfisert laks i forskjellige utbrudd i felt. Syv av disse variantene er nå gjenstand for funksjonelle studier. Disse er gjort ved produksjon av proteinene i cellekultur og i sammenligning med resultater vi har fra våre tidligere studier på ORF3-proteinet fra referansevirusisolatet. Studiene viser at det er forskjeller i proteinets egenskaper og effekt på celler som kan relateres til en eller noen få mutasjoner på aminosyrenivå. 

Resultatene er et viktig ledd i å forstå proteinets betydning for viruset og virusets evne til å forårsake forskjellig grad av sykdom (virulens). Resultatene vil også ha betydning i sammenheng med utvikling av en vaksine mot PMCV-infeksjon og CMS.