4. CRISPR/Cas9 mediert knockout av elovl2 i Atlantisk laks (Salmo salar L.) inhiberer elongering av C20 og C22 omega 3 polyumettede fettsyrer og påvirker transkripsjonsregulering av gener koblet til lipid og fettsyre metabolisme.

18 april 19:00 - 20:00

4. CRISPR/Cas9 mediert knockout av elovl2 i Atlantisk laks (Salmo salar L.) inhiberer elongering av C20 og C22 omega 3 polyumettede fettsyrer og påvirker transkripsjonsregulering av gener koblet til lipid og fettsyre metabolisme.

Alex K. Datsomor

Atlantisk laks kan i begrenset grad syntetisere omega 3 langkjedede polyumettede fettsyrer (n-3 LC-PUFAs), eikosapentaensyre (EPA, C20:5n-3) og dokosahexaensyre (DHA, C22:6n-3) via reksjoner katalysert av elovls ("Elongase of very long chain fatty acid") og fettsyre desaturaser (Fads). En grundig forståelse av de molekylære mekanismene som ligger til grunn for LC-PUFA biosyntese vil være av stor verdi da marine fiskeoljer ikke vil kunne dekke den økende etterspørselen av n-3 LC-PUFA og at en bærekraftig utnyttelse vegetabilske oljer fiskeforet blir stadig viktigere. For å studere dette nærmere har vi benyttet CRISPR-Cas9 teknologien for å produsere Atlantisk laks hvor elovl2 genet er inaktivert. Resultatene viser at elovl2 er essensielt for biosyntese av DHA in-vivo and at endogen produksjon av LC-PUFA er viktig for transkripsjonsregulering av lipogene gener i laks. Ved hjelp av gass kromatografi (GC) og massespektroskopi koblet til hepatocytt fettsyre desaturase og elongerings assay har vi vist at elovl2 knockout laks har reduserte mengder av DHA og akkumulering av EPA og dokosapentaensyre (DPA 22:5 n-3) i lever, hjerne og i hvit muskelvev, noe som tyder på inhibering av elongering av disse elovl2 substratene. Redusert syntese av DHA ser også ut til å indusere den lipogene transkripsjonsregulatoren, sterol regulatory element binding protein-1 (SREBP-1) i lever og påvirker derved ekspresjon av målgenene delta 6 fad-a (Δ6fad-a), delta 5 fad (Δ5fad) og fettsyre syntase-b (Fasb). Denne studien viser at elovl2 har viktige funksjoner under biosyntese og regulering av LC-PUFA i laks og at forandringer i LC-PUFA nivå påvirker ekspresjon av lipogene gener i lever.