2. Hvor egnet er makroalger som fôringrediens til laks?

18 april 19:00 - 20:00

2. Hvor egnet er makroalger som fôringrediens til laks?

Celine Rebours

Fôrforbruket til norsk laks og regnbueørret var 1,64 mill. tonn i 2016, og det ventes at forbruket vil øke til 6 mill. tonn i 2050. Presset på en rekke fôrråvarer er allerede stort, deriblant på fiskemel som er en viktig proteinkilde i fôret. En konsekvens av etterspørsels- og prisvekst på fiskemel er økt innblanding av andre proteinråvarer, som for eksempel soyaproteinkonsentrat (SPC) av brasiliansk opphav. Fôrprodusenter sammen med oppdrettsnæring og forskning søker stadig etter nye bærekraftige fôrråvarer, og i PROMAC er et av fokusområdene makroalger til fôr. Denne posteren presenterer næringsinnholdet i sukkertare (Saccharina latissima) og butare (Alaria esculenta) i en sammenligning med to kommersielle soyaproteinkonsentrat som i dag brukes i fôr. Analysene av næringsinnhold for makroalgene er del av PROMAC-arbeidet og er sentrale i vurderingen av egnethet i fôr. Videre oppsummerer posteren dybdeintervjuer med norske fôrprodusenter om deres kunnskap om og holdninger til makroalger som ingrediens i fôr. Intervjuene følger en strukturert guide i tre deler som dekker fôrsammensetning og alternative forråvarer, bruk av SPC, og kunnskap om og erfaring med makroalger som fôringrediens. Dybdeintervjuene gir nyttig kunnskap for videre arbeid med makroalger til laksefôr, og gir blant annet svar på hvilke faktorer norske fôrprodusenter anser som viktige i sammensetning av bærekraftige og effektive fôr, hvilke muligheter og utfordringer som ligger i å ta i bruk makroalger, samt hvor sannsynlig det er at makroalger skal erstatte eller komplettere bruken av SPC i fôret.