5. CMS - utbrudd (kardiomyopatisyndrom) hos liten atlantisk laks (salmo salar l.), -sammenligning av histopatologiske funn og pcr-resultater

18 april 19:00 - 20:00

5. CMS - utbrudd (kardiomyopatisyndrom) hos liten atlantisk laks (salmo salar l.), -sammenligning av histopatologiske funn og pcr-resultater

Camilla Fritsvold

Hjertesykdommen kardiomyopatisyndrom (CMS), også kalt “hjertesprekk”, hos oppdrettet Atlantisk laks (Salmo salar L.), er årsak til store tap for norsk oppdrettsnæring. Sykdommen diagnostiseres vanligvis rundt 1,5 år etter sjøsetting, i fisk på 3-4 kg som nærmer seg slaktemoden størrelse. 

CMS har vært påvist i norsk lakseoppdrett siden 1985. I en spørreundersøkelse for 2017 rangerte brukerne av Veterinærinstituttets diagnostiske tjenester CMS som den viktigste sykdommen på oppdrettslaks i sjøfasen, bare forbigått av lakselus når man ser på de økonomiske konsekvensene. De siste årene har antall CMS-utbrudd diagnostisert ved Veterinærinstituttet stabilisert seg på rundt 100 tilfeller i året.

I 2009 viste Bruno et.al og vår gruppe at sykdommen var smittsom, og året etter ble Piscine myocarditis virus (PMCV) identifisert som årsak til CMS. Typiske histopatologiske funn er en svært uttalt myokarditt i hjertets indre, spongiøse lag. Denne leder til hjertesvikt med alvorlige makroskopiske og mikroskopiske sirkulasjonsforstyrrelser, som kan gi hjertetamponade og død.

Våren 2014 ble 1 kg stor dødfisk av Atlantisk laks diagnostisert med CMS på en sjølokalitet på Sørvestlandet, bare 6 måneder etter sjøsetting. Det ble ikke funnet andre vesentlige årsaker til dødeligheten I denne aktuelle merden.

Hjertevev ble undersøkt med en Real-time RT-PCR for påvisning av PMCV, og det ble funnet uvanlig store mengder virus, med Ct-verdier helt ned til 7. Siden dette ble påvist i mye mindre fisk enn hva som er vanlig for CMS, ble lokaliteten fulgt fram til slakt, med til sammen 6 påfølgende prøveuttak. 

Resultater av histopatologi- og virologiundersøkelsene (real-time RT-PCR og  sekvensering av PMCV) av hjerter og et utvalg andre organer vil bli presentert og diskutert.