6. Genetiske varianter av laksepox – en sammenlikning av nord-europeiske isolater

18 april 19:00 - 20:00

6. Genetiske varianter av laksepox – en sammenlikning av nord-europeiske isolater

Maria Dahle

Laksepoxvirus (Salmon gill poxvirus /SGPV) er et stort DNA-virus/koppevirus som angriper gjellene i oppdrettslaks og kan føre til akutt sykdom. I Nord-Europa er viruset påvist på gjeller fra oppdrettslaks i Norge, på Færøyene og i Skottland, og dessuten på norsk villfisk, men da ikke nødvendigvis assosiert med sykdom. Gjellesykdom initiert av SGPV (Salmon gill poxvirus disease/SGPVD) er karakterisert ved apoptose, og i kroniske stadier hyperplasi av gjelleepitelet. Genomet til SGPV, som ble fullsekvensert og publisert i 2015, har mer enn 200 gener, hvorav mange er homologe til tidligere karakteriserte poxvirusgener fra andre arter. De koder for proteiner med kjente funksjoner som dannelse av viruskapsid, virusets replikasjonsapparat, og interaksjoner med vertens immunforsvar. Det er likevel mange av genene i laksepoxgenomet som ikke er karakterisert tidligere og har ukjent funksjon.

Som et ledd i utviklingen av smittesporingsverktøy for varianter av SGPV i Nord-Europa ble viruspositive gjelleprøver fra norsk oppdrettsfisk (i tilknytning til SGPVD-utbrudd), norsk villfisk, og oppdrettsfisk fra Færøyene og Skottland, samlet inn og benyttet til DNA-isolering og Illumina-sekvensering (NGS). Gensekvensene fra de proteinkodende delene av genomet ble så sammenliknet. Genomene til alle de nordeuropeiske SGPV-variantene viser seg å være svært konserverte, og mange av genene koder for identiske proteiner isolatene imellom. Det er imidlertid enkelte gener som skiller seg ut med større grad av variasjon. Blant disse er gener som ut fra homologi kan være viktige for interaksjon med vertens immunforsvar. En fylogenetisk sammenligning for å kartlegge slektskapet mellom sekvenserte SPGV-isolater vil bli presentert. Det er også identifisert flere områder i SGPV-genomet som kan være egnet for å utvikle smittesporingsverktøy basert på VNTR (variable number of tandem repeats) regioner, og disse er nå under videre optimalisering og utprøving.