9. SUREAQUA Nordic Centre of Excellence on Bioeconomy

18 april 19:00 - 20:00

9. SUREAQUA Nordic Centre of Excellence on Bioeconomy

Fiona Provan

SUREAQUA er et flerfaglig senter som skal skape kunnskap, innovasjon og teknologi for å utvikle en bærekraftig og robust akvakulturproduksjon. 

Senteret, SUREAQUA (Sustainable and Resilient Aquatic Production) er et «Nordic Centre of Excellence» innen Bioøkonomi.  NordForsks forskningsprogram om bioøkonomi skal gi oss ny kunnskap om hvordan vi kan stimulere og utvikle overgangen til et samfunn basert på bioøkonomi i de nordiske landene. Programmet har et budsjett på 90 millioner som blir fordelt på tre Nordic Centres of Excellence som startet opp i 2017. 

Nordens overflod av råmaterialer i hav og på land gir oss en unik mulighet til å produsere og foredle biomasse. Akvakultur –kan gi oss store mengder næringsrik mat, men krever omhyggelig forvaltning for å sikre at produksjon og forvaltning av verdifulle ressurser er bærekraftig.

SUREAQUA består av mer enn 40 nordiske partnere fra forskning og utvikling, industri, offentlige organer og miljøorganisasjoner.  Felles prosjekter er under utvikling, der det jobbes for å finne innovative løsninger for å sikre trygge og stabile fôrråvarer, øke akvakultur produksjon og lønnsomhet samt bevare fiskevelferd og vannkvalitet, øke verdiskapning basert på restråstoff samt redusere energiforbruket i produksjon vil bli utviklet og implementert i samarbeid med industriaktører og offentlig forvaltning. Akvakultur står dermed helt sentralt i senteret, som jobber utifra en verdikjede perspektiv. Senteret har et særlig fokus på å sikre at produktene og teknikkene som utvikles vil være økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige.