11. Rognkjeks- muligheter og utfordringer

18 april 19:00 - 20:00

11. Rognkjeks- muligheter og utfordringer

Gyri T. Haugland

Rognkjeks og ulike arter av leppefisk har vist seg å være et effektivt biologisk og miljøvennlig alternativ til kjemikalier for å fjerne lus fra oppdrettslaks, og benyttes som rensefisker både i Europa og Canada. Grunnet stor etterspørsel fra næringen etter rensefisk har det vært en enorm økning i antall produserte rognkjeks de siste årene. Oppdrettet fisk er foretrukket fremfor villfanget – både på grunn av muligheter for helsekontroll (vaksinering) og for å ivareta naturlige fiskebestander. I 2016 ble det produsert nærmere 16 millioner rognkjeks. Det er imidlertid mer utfordrende å oppdrette leppefisker, så mesteparten som benyttes i merd er villfanget (ca. 20 millioner i 2016). Nå som rognkjeksproduksjonen er vellykket, er det viktig å ha enda større fokus på helse og fiskevelferd. Vi oppsummerer nåværende status på de agens som forårsaker sykdom, patologi, hva vi vet om rognkjeksens medfødte og adaptive immunsystem, vaksineutvikling, antibakteriell behandling og bedøvelse.