12. Genuttrykk av immunglobuliner i rognkjekslarver og i vev fra større fisk

18 april 19:00 - 20:00

12. Genuttrykk av immunglobuliner i rognkjekslarver og i vev fra større fisk

Harald Sæbø Lunde

Vellykket vaksinering avhenger av at immunsystemet har evne til å produsere spesifikke antistoffer som beskytter mot patogenet det vaksineres mot. Dette er igjen avhengig av at fisken har utviklet modne B-celler som kan produsere antistoffer og differensiere til hukommelses B-celler.  Fisk har to B-celle linjer som enten har IgM eller IgT på overflaten. Den tredje klassen av Ig i fisk er IgD som kan uttrykkes på B- celler sammen med IgM, men ikke med IgT. I rognkjeks har vi identifisert IgM (membranbundet og løselig) og IgD. Dette gjør at vi kan måle uttrykket av IgM og IgD med kvantitativ PCR i egg og larver som er for små til å samle serum /plasma fra. Vi har laget antistoff mot rognkjeks-IgM, og kvantifisert mengden av IgM positive B-celler blant isolerte leukocytter fra hodenyre, milt og blod. Videre har vi målt nivået av total IgM i plasma ved mancini-metoden.

Det er aktuelt å dypp-vaksinere rognkjeks for å kunne gi beskyttelse mot bakterielle infeksjoner i et tidlig stadium før fiskene er store nok til å kunne stikk-vaksineres. Vi har målt nivået av membranbundet IgM og IgD, samt løselig IgM gjennom utvikling fra egg til yngel og i 18 ulike vev fra større fisk. Videre har vi sett på fordeling av B-celler i vev ved bruk av immunhistokjemi der vi har farget med rognkjeks anti-IgM antistoff. Kunnskap om immunkompetanse hos rognkjeks er nødvendig for å bestemme tidspunkt for vaksinering ved immersjon eller stikk. I tillegg er det mulig at tidlig dyppvaksinering kan øke effekten av injeksjonsvaksinering på det senere tidspunkt.