13. Rask produksjon av naturlige antistoffer i vaksinasjonsresponsen hos Atlantisk laks

18 april 19:00 - 20:00

13. Rask produksjon av naturlige antistoffer i vaksinasjonsresponsen hos Atlantisk laks

Anne Flore Bakke

Immunoglobulin M (IgM) spiller en viktig rolle i humoral beskyttelse mot patogener hos Atlantisk laks. Respons på vaksiner måles vanligvis ved å fokusere på vaksine-relevante (spesifikke) IgM-antistoffer, mens andre deler av antistoff-repertoaret er mindre utforsket. Vi ønsket her å undersøke om naturlige antistoffer med bred reaktivitet spiller en rolle etter vaksinering av laks. Atlantisk laks parr ble vaksinert med en kommersiell multivalent vaksine med olje adjuvanse, og blodplasma og hodenyre tatt ut ved hyppige uttak fra 0-35 dager etter vaksinering. Alle uttak inkluderte vaksinert fisk (n=10) og saltvannskontroller (n=5). Multiplex antistoff-analyser viste at naturlige antistoffer økte markant i blodplasma allerede etter 7-14 dager, mens spesifikke vaksine-antistoffer begynte å øke moderat fra dag 21 etter vaksinering. Dyp gensekvensering av antistoff-repertoaret viste en rask økning av delte IgM klonotyper (forbundet med naturlige antistoffer) tidlig etter vaksinasjon, etterfulgt av en jevn økning av unike IgM klonotyper (forbundet med spesifikke antistoffer). Microarray genanalyser av samme prøvemateriale indikerte en tidlig aktivering av B celler etter vaksinasjon, parallelt med en økning i transkripsjon av immunoglobuliner som holdt seg stabil til dag 21 etter vaksinasjon.

Våre funn viser at naturlige antistoffer og delte IgM klonotyper utgjør en markant del av laksens immunrespons tidlig etter vaksinasjon, før spesifikke antistoffer og unike IgM klonotyper er dannet. Dette indikerer en trolig viktig rolle for naturlige antistoffer i den tidlige beskyttelsen etter vaksinasjon og infeksjon hos laks, før den ervervet immunresponsen igangsettes.