15. Bærekraftig på hvilket nivå? En studie av tre internasjonale bærekraftsordninger for lakseoppdrett

18 april 19:00 - 20:00

15. Bærekraftig på hvilket nivå? En studie av tre internasjonale bærekraftsordninger for lakseoppdrett

Jennifer Bailey

Den flere-dimensjonale kvaliteten på begrepet «bærekraftighet» har fått mye oppmerksomhet. Det er generelt akseptert at den omfavner minst tre brede dimensjoner (miljø, sosiale og økonomiske) og potensielt mer.  Mindre oppmerksomhet er imidlertid gitt til spørsmålet om skala. Innebærer begrepet  at hver enkelt firma, økonomiske sektor eller land må være omfattende bærekraftig?  Dette synes verken praktisk eller nødvendig.  I praksis må det være avveining blant ikke bare bærekraftighetens tre dimensjoner, men blant alle skalaer.  Fra en makro perspektiv, er det den helhetlige effekten av menneskelig økonomisk aktivitet som må være bærekraftig, ikke hver enkelt menneskelig aktivitet.  Likevel, er bærekraftighet viktig på lokalt planen, der folk bor.

Problemet blir unikt synlig når vi bevege oss fra det abstrakte til det materiale:  statens politikk, private bedrifter aktiviteter og private/kommersielle ordninger. Alle disse er drevet av standarder og indikatorer som regulerer daglig oppførsel gjennom spesifikke mål og målinger. Men indikatorene er også ment å fange større konsepter, så mye som de er ment å måle resultater. Hvilken visjon er fanget av enkelte indikatorer regimer?   Dette paper benytter katalogen av indikatorer for internasjonale sertifiserings ordninger under utvikling av det NFR-finansierte prosjektet SUSTAIN FISH for å undersøke indikatorene som brukes i tre prominente, internasjonale sertifiserings ordninger--akvakultur Stewardship Council (ASC), Global G.A.P. og Beste Akvakultur Praksis (B.A.P) -- og å kartlegge hvilke nivåer disse indikatorene gjelder.   Hva betyr bærkraftighetsstempelet med hensyn til lokalt, regionalt eller globalt nivå?  I hvilken grad og hvordan innlemmer de elementer som berører bærekraft direkte på et globalt nivå, for eksempel virkninger på støtte og regulatoriske marine økosystem prosesser?  Siden indikatorer vanligvis påvirker atferd, hvor (på hvilket nivå og med hensyn til hvilken dimensjon) kommer de største effektene av disse tre ordninger trolig bli opplevd?  Til slutt, hav kan indikator profilen av disse tre ordninger fortelle oss om fordelingen av kostnadene og fordelene med laksoppdrett?