16. Range-gated 3D kamera for estimering av fiskestørrelse og adferd

18 april 19:00 - 20:00

16. Range-gated 3D kamera for estimering av fiskestørrelse og adferd

Jens Thielemann

Vi presenterer UTOFIA-kameraet, som er et nytt 3D kamera spesialutviklet for å gi gode 3D data også i krevende undervannsforhold. I motsetning til eksisterende teknologier som stereo, kan systemet gi 3D data til tross for utfordrende siktforhold og vanskelige objekter. Systemet inkluderer en egen lyskilde som er designet slik at den ikke gir backscatter i bildet ("range-gated imaging"). Dette gjør at systemet gir like gode bilder både dag og natt.
Systemet er lite, kompakt og kraftfullt. Innenfor et volum på 7 liter leverer systemet både lys og kamera, med 3D bilder levert med en rate på opptil 20 Hz. 3D bildene gir informasjon om avstand til objektene, med nøyaktighet ned mot noen få cm.
Basert på disse 3D dataene er det mulig å utvikle automatiske algoritmer som basert på maskinsyn/maskinlæring kan gi data om individstørrelse og fiskeadferd. Denne informasjonen kan videre fortolkes til informasjon om biomasse og fiskevelferd.
Vi presenterer systemet i seg selv samt dets iboende datakvalitet, samt noen første resultater innen måling av individstørrelse og svømmehastighet.