20. In-situ molecular based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture (ISMOTOOL)

18 april 19:00 - 20:00

20. In-situ molecular based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture (ISMOTOOL)

Mari Mæland Nilsen

Norge er per i dag verdens sjette største oppdrettsnasjon, og det er bred politisk enighet om at Norge skal utvikles til å bli verdens ledende sjømatnasjon innen 2050. For at Norge skal lykkes med denne målsetningen er det helt avgjørende at næringen får kontroll over ulike miljøutfordringer og at de økonomiske tapene knyttet til bl.a. sykdom, lakselus or rømming reduseres betraktelig. Utvikling av spesifikke og sensitive metoder for tidlig påvisning av f.eks. sykdomsagens i oppdrett vil kunne føre til at nye sykdomsutbrudd oppdages tidligere enn i dag, og at mengden kjemikalier/legemidler som brukes for å kontrollere sykdom/parasitter reduseres betraktelig. I tillegg vil utvikling av nye og sensitive metoder for tidlig påvisning av rømt oppdrettsfisk kunne redusere miljøpåvirkningen fra næringen. Environmental ampling Processor (ESP) er en ubemannet sensorplattform som fungerer som et flytende laboratorium som kan varlse funn i sanntid (lab in a can). Roboten er utviklet av Monterey Bay Aquarium Research Institute (USA) og blir blant annet brukt til å overvåke oppblomstring av giftige alger i havet ved at instrumentet automatisk tar vannprøver og utfører sensitive analyser i felt. I ISMOTOOL prosjektet ønsker vi å tilpasse ESPen slik at den kan detektere og kvantifisere DNA fra lakselus (Lepeophtheirus salmonis) og andre små organismer som Paramoeba peruransi som forårsaker alvorlig gjellesykdom (AGD) i vannsøylen. I tillegg ønsker vi å se på om den samme teknologien kan brukes til deteksjon av såkalt environmental DNA (eDNA) fra rømt oppdrettsfisk. Etter optimalisering og tester i laboratoriet, vil dette unike instrumentet bli utplassert på et oppdrettsanlegg for å teste funksjonaliteten i felt. Dersom dette innovasjonsprosjektet lykkes vil det kunne gi økt miljøbærekraft i oppdrettsnæringen, noe som igjen vil kunne føre til større aksept av industrien i samfunnet.