23. Effekt av tørking på kvalitet av sukkertare (S. latissima)

18 april 19:00 - 20:00

23. Effekt av tørking på kvalitet av sukkertare (S. latissima)

Pierrick Stevant

Det ble undersøkt hvilke effekter lufttørking ved 25, 40 og 70 °C og frysetørking har på kvaliteten av sukkertare (Saccharina latissima) til mat. Basert på kjemiske analyser inkludert aminosyre- og karbohydratsammensetning samt mineraler (asker), fenoler og fucoxanthin pigment, ble det ikke påvist signifikante forskjeller i næringsinnholdet mellom de fire prøvegruppene. Bare jodinnholdet ble funnet lavere i frysetørket sukkertare sammenlignet med lufttørket materiale. Svellingsevnen til de lufttørkede prøvene var betydelig lavere enn for de frysetørkede prøvene, noe som gjenspeiles i endringen av materialets fysiske egenskaper under lufttørking, særlig ved høy temperatur (40 og 70 °C) på grunn av krymping under prosessen. Den strukturelle forskjellen mellom lufttørket materiale ved lav (25 °C) og høy (70 °C) temperatur (pga krymping) hadde utslag på oppfatning av produktenes tekstur under en sensorisk evaluering. Samlet sett, hadde tørketemperaturen innen dette området hadde ingen effekt på produktets aroma- (lukt) eller smaksintensitet. I anvendelser der produktets fysiske egenskaper (f. eks. porøsitet) er vesentlig, vil frysetørking og i mindre grad lufttørking ved lav temperatur gi høyere produktkvalitet enn lufttørking ved høy temperatur. Med hensyn på næringsinnholdet, vil lufttørking av S. latissima opptil 70 °C resultere i like næringsrike produkter som ved frysetørking, og gi kortere behandlingstid.