24. Sosial livløpsvurdering av lakseoppdrett i Norge

18 april 19:00 - 20:00

24. Sosial livløpsvurdering av lakseoppdrett i Norge

Shraddha Metha

VALUMICS er et Horizon 2020 prosjekt som ser på de største utfordringer som er i matindustrien og matvarekjedene i Europa. Målet er å gi økt kunnskap om de ulike leddene i matkjedene. VALUMICS vil utvikle verktøy og metoder for beslutningstakere i verdikjeden for mat. Dette vil gjøre dem i stand til å evaluere virkningen av strategiske og operasjonelle retningslinjer og dermed styrke integriteten, motstandsdyktigheten og bærekraften til Europeiske land.   

I Norge er lakseoppdrett en viktig verdikjede som påvirker både miljøet og samfunnet. I havbruksnæringen gjøres miljøvurderinger ofte, men det er mindre fokus på sosiale effekter. 

SINTEF Ocean skal sammen med andre prosjektpartnere gjennomføre en livløpsvurdering for å finne ut hvilke positive og negative påvirkninger lakseoppdrettsnæringen har på lokalsamfunn, arbeidstakere og forbrukere. I løpet av prosjektet skal indikatorer som kan brukes til å måle effekten av lakseoppdrett gjennom hele verdikjeden fra produksjon til forbruk identifiseres. Dette gjøres i samarbeid med flere stakeholdere fra havbruksnæringen. For å få en grundig forståelse av hele verdikjeden og de aktuelle sosiale problemstillingene, vil relevante aktører slik som arbeidsgivere, fagforeninger og forbrukere fra oppdrettsnæringen involveres. Gjennom en spørreundersøkelse vil aktørene bidra med sine synspunkter og identifisere nøkkelområder for sosial bærekraft fra sitt perspektiv. De foreløpige resultatene fra spørreundersøkelsen vil blir presentert på denne posteren.

I motsetning til en miljøvurdering vil en sosial livløpsvurdering være mer kvalitativ enn kvantitativ. Prosjektet skal utvikle nye metoder for å vurdere indikatorer som blant annet arbeidsbelastning, arbeidsbetingelser, levekår, lokal sysselsetting og natur- og kulturarv. Disse indikatorene er basert på UNEP-SETAC retningslinjer.  

Med lakseoppdrett som en case vil prosjektet utvikle et rammeverk for sosial livsløpsvurdering og en kvalitativ analyse som også kan tas i bruk og tilpasses andre matverdikjeder i fremtiden.