26. Modellering av fordøyelse og passasjehastighet hos berggylt

18 april 19:00 - 20:00

26. Modellering av fordøyelse og passasjehastighet hos berggylt

Øystein Sæle

Berggylt er en mye brukt rensefisk som det også drives oppdrett på for å få dekket behovet til lakseprodusentene. En av de viktigste flaskehalsene som gjenstår i berggyltoppdrett, er å formulere dietter som resulterer i høyt fôrinntak, vekst og helse i tidlige stadier. Problemet antas å være relatert til det spesielle fordøyelsessystemet hos arten. Fordøyelseskanalen er et enkelt rør, uten mage og pylorusblindsekker, og som bare er 2/3 av den totale fiskelengden. Et spesiallaget tilvenningsfôr med høye mengder krill og reker ser ut til en viss grad øke ytelsen i forhold til standard fôr, men det er fortsatt et stort behov for forbedringer. En bedret forståelse av fordøyelsesfunksjonene er viktig for å lage bedre fôr og forbedre det totale produksjonsresultatet. Dynamiske datamodeller er kraftige verktøy for å integrere praktiske data fra eksperimenter med hypoteser og teoretiske begreper, i en iterativ prosess som klargjør og styrer eksperimenter, hypotese og design.

Målet med arbeidet er å utvikle en mekanistisk dynamisk modell som kvantifiserer fordøyelse-, absorpsjon- og retensjonseffektiviteten av utvalgte makronæringsstoffer i berggylt. Hovedformålet med modellen er å øke funksjonsforståelsen i fordøyelsessystemet hos berggylt, mens det anvendte målet er å få kunnskapsbasis som tillater formulering av nye forbedrede fôr. På grunn av sin mekaniske natur kan modellen enkelt tilpasses for andre fiskearter.

Vi har laget den første versjonen av en interaktiv simuleringsmodell som beskriver fôrinntak, tarmpassasje og fordøyelses- / absorpsjonsprosesser hos berggylt, ved hjelp av programvaren Powersim Studio (Powersim AS, Bergen, Norge). Dette er en dynamisk mekanistisk modell som simulerer nøkkelfaktorer i fordøyelsen og absorpsjonen av hovednæringsemner over tid ved bruk av "mass-action" type ligninger. Modellen er basert på kjente, men forenklede endokrine og fysiologiske prinsipper, og simulerer på måltidsnivå. Resultatene indikerer at modellen simulerer resultater fra prosjektet med tanke på tarmpassasje, og absorpsjon som følge av variasjoner i næringsinnholdets i fôret. I prosjektets siste år vil innsatsen fokusere på å samle ytterligere data på berggyltens fordøyelsesfysiologi, for å bedre kalibrere og validere modellen.