27. Overføres Salmon gill pox virus (SGPV) vertikalt?

18 april 19:00 - 20:00

27. Overføres Salmon gill pox virus (SGPV) vertikalt?

Even Thoen

Gjellesykdom forårsaket av Salmon gill pox virus (SGPV) har trolig forårsaket dødelighet og redusert fiskevelferd i norsk lakseoppdrett i en årrekke. Viruset ble karakterisert ved Veterinærinstituttet i 2015, og PCR-verktøy til bruk i forskning og diagnostikk er utviklet. Viruset ble tidligere sett på som et ferskvannsproblem, men det har vist seg at det også kan spille en betydelig rolle ved kompleks gjellesykdom i sjøfasen også. For å kunne gjøre beskyttende tiltak mot viruset er det avgjørende å kjenne potensielle kilder til smitte og smitteveier. I FHF-prosjektet «Laksepox: smittesporing i fisk og miljøprøver, sanering av anlegg og mulig vertikal overføring» er èn av problemstillingene å utrede hvorvidt viruset kan smitte vertikalt – fra foreldrefisk til avkom.

I den sammenheng beskriver vi her et kombinert felt- og laboratorieforsøk, der rogn og melke fra stamfisk som er positive for SGPV ved PCR-screening (i felt) er brukt til å lage fire grupper med potensielt positiv øyerogn som er overført til laboratorieforhold. Likeledes er også en kontrollgruppe basert på rogn og melke fra stamfisk hvor det ikke er påvist SGPV overført til laboratoriet. Forsøksgruppene klekkes og fores fram til smolt, og de respektive gruppene screenes med hensyn til SGPV ved antatte risikostadier i produksjonssyklus fram til og med smoltifisering.