29. Betydning av fôrets sammensetning for utnyttelse av astaxanthin i laks

18 april 19:00 - 20:00

29. Betydning av fôrets sammensetning for utnyttelse av astaxanthin i laks

Trine Ytrestøyl

Selv om bruken av pigment i fôret har økt de siste årene så har det blitt vanskeligere å oppnå tilstrekkelig farge på fileten hos laks. Mengden av de tradisjonelle marine råvarer i fôret til laksen er redusert og erstattet med ca 70% planteråvarer. Denne endringen har ført til redusert innhold av omega-3-fettsyrer, kolesterol og fosfolipid og økt nivået av plantefiber og fytosteroler.  Det er begrenset kunnskap om hvordan endringer i disse komponentene påvirker opptak og omsetning av astaxanthin og fargen på fileten.  Noen studier tyder på at omega-3-fettsyrer er vist å ha positiv effekt på pigmentering i laksefisk, men de biologiske mekanismene er ikke kjent.

Problemene man nå opplever med å oppnå tilstrekkelig pigmentering kan skyldes både redusert absorbsjon, redusert transport gjennom tarmen og økt metabolsk omsetning av astaxanthin.

Hovedmålet med denne studien er å teste effekten av å bytte ut marin olje med planteolje (rapsolje) og tilsvarende å bytte ut marint protein med planteprotein (soya konsentrat og hvetegluten) på fordøyelighet, retensjon, metabolisme av astaxanthin i et kontrollert forsøk. Dietter med lavt innhold av marine ingredienser ble tilsatt komponenter som det er mer av i marine ingredienser: fosfolipid og DHA for å teste om disse påvirket opptak og retensjon av astaxanthin. Det ble også isolert leverceller fra fisk fra fôringsforsøket for å studere hvordan ulike fôrkomponenter påvirker opptak og metabolisme av 13C merket astaxantin i lever. Cellene ble inkubert med astaxanthin +/- cortisol for å studere om stress påvirket opptak og metabolisme i lever. Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (NMR) ble brukt for å identifisere og kvantifisere nedbrytingsprodukter av astaxanthin i levercellene. Resultatene fra forsøket med leverceller viste en høyere omsetning av astaxanthin til zeaxanthin, β-carotene og retinol i leverceller isolert fra fisk fôret en lav-marin diett.

Resultatene fra fôringsforsøket viste en negativ effekt av lavt innhold av marint protein i fôret på  fôrinntak og vekst. Bruk av planteolje hadde derimot ingen negativ effekt på förinntak og vekst og påvirket heller ikke fordøyelighet av astaxanthin og fett. Fosfolipider er viktig for dannelse av chylomikroner i tarmen, og resultatene fra forsøket tyder på at det transporten av fett gjennom tarmen ble hemmet når innholdet av fosfolipider i dietten var lavt. Tilsats av fosfolipider i fôret økte fôrinntak og vekst, og hadde også en positiv effekt på fordøyelighet av astaxanthin. Muskelkonsentrasjonen av astaxanthin var imidlertid ikke bare avhengig av absorbsjon, metabolsk omsetning har også stor betydning. Foreløpige resultater tyder på at både veksthastighet og diettsammensetning påvirker metabolsk omsetning av astaxanthin.