30. Tarmhelse og fordøyelsesfunksjon hos laks fôret på insektmel

18 april 19:00 - 20:00

30. Tarmhelse og fordøyelsesfunksjon hos laks fôret på insektmel

Yanxian Li

AquaFly har som mål å utvikle produkter av insektmel og insektolje som kan brukes som ingredienser i fôr til atlantisk laks og som kan bidra med essensielle næringsstoffer for å ivareta fiskens helse og velferd. Vi vil her presentere resultater vedrørende tarmhelse og tarmfunksjon fra et 8-ukers fôringsforsøk i ferskvann. Pre-smolt laks ble fôret på et testfôr der insektmel utgjorde 85% av proteininnholdet, eller et referansefôr der proteinkilden var en kommersiell relevant kombinasjon av fiskemel og vegetabilske ingredienser. Insektmelet ble produsert fra larvene til svart soldatflue (Hermetia illucens).

Ingen signifikante forskjeller ble observert mellom de to fôrgruppene for fôrinntak, fôrfaktor eller vekstrate. Lever- og innvollsindeks var høyere for fisk fôret på insektmel. Insektmelet forårsaket ingen endringer i hemoglobinnivåer eller klinisk blodkjemi, men ga signifikant høyere kolesterolnivåer i blodplasma. Histologiske undersøkelser av tarmens blindsekker viste tydelige tegn til akkumulering av fettdråper hos fisk fôret på referansefôret, mens dette ikke var tilfellet for insektmel-fôret fisk. Uttrykksnivåer av gener relatert til fettmetabolisme gjenspeilet de histologiske funnene. Uttrykk av gener relatert til immun- og barrierefunksjon var ikke vesentlig påvirket av fôr. Insektmel forårsaket forhøyet uttrykk av enkelte gener relatert til stressrespons og detoksifikasjon. Tarmen til fisk fôret på insektmel viste også en distinkt mikrobiotaprofil som tydelig indikerte en funksjonell tilpasning til dietten.

Kort oppsummert viser disse resultatene at laksens vekst og tarmhelse ikke ble vesentlig påvirket av insektmel-basert fôr sammenlignet med referansefôret. Fettdeponering og mikrobiotaprofil i tarm viste derimot klare endringer som følge av endringen i fôrsammensetning.