31. Effekt av mykotoksinet deoxynivalenol (DON) på organhelse og filetkvalitet av oppdrettslaks

18 april 19:00 - 20:00

31. Effekt av mykotoksinet deoxynivalenol (DON) på organhelse og filetkvalitet av oppdrettslaks

Turid Mørkøre

Muggsoppgifter har blitt et økende problem på verdensbasis, antakelig på grunn av globale klimaendringer. De siste årene har bruken av planteproteiner vært økende i laksefôr og derved også risikoen for forurensning av giftstoffer fra muggsopp (mykotoksiner). Deoxynivalenol (DON) er et mykotoksin som produseres av feltsopp av Fusarium slekten.

 Formålet var å utføre en innledende studie for å undersøke om korttidsfôring med mykotoksinet DON påvirker organhelse og filetkvalitet hos oppdrettslaks.

 Forsøket ble gjennomført med 3 kilos oppdrettslaks. Fôret som ble benyttet var enten et standardfôr eller et fôr som var tilsatt kjemisk fremstilt DON (Int'l Business Dept. Nanjing Chemlin Chemical Industry Co.,Ltd: 1-[2-CHLORO-6-[[(3-IODOPHENYL)METHYL]AMINO]-9H-PURIN-9-YL]-1-DEOXY-N-METHYL-BETA-D-RIBOFURANURONAMIDE). Innholdet av DON ble analysert til 7,3 μg/kg DON i ferdig fôr (ekstrahert med 80% metanol, 20% vann; ekstraktet analysert på høyoppløselig LC-MS/MS ved NVI). Fôringsperioden varte i 8 uker. Alle fôr ble toppcoatet med rapsolje for å unngå smaksforskjeller mellom fôrene.

 Rundvekten etter fôringsperioden var på henholdsvis 4,2kg og 4,3kg for laksen som fikk kontrollfôr eller fôr tilsatt DON (P>0.05). Det vi si at DON ikke hemmet tilveksten. Vi fant heller ingen negativ effekt på fôrfaktor eller katarakt. Imidlertid viste kortidsstudien at innblanding av DON i fôret ga mer sammenvoksing av organer (speilberg score), og leveren endret utseende til en mørkere farge. For enkelte fisk var leveren unormalt kirsebærfarget. Det var ingen forskjell i melanisering av bukhinne, organer eller filet for laksen som fikk fôr med DON, men filetfargen var blekere.