33. Fullskala dokumentasjon av strømgjerde mot lakseluspåslag

18 april 19:00 - 20:00

33. Fullskala dokumentasjon av strømgjerde mot lakseluspåslag

Fiona Provan

Lakselus er en hovedutfordring når det gjelder bærekraftig utvikling av lakseoppdrett i Norge. Selskapet SFD A/S har utviklet Seafarm Pulse Guard Systemet for å bekjempe påslag av lakselus hos oppdrettslaks. I 2016-2017 ble det utført fullskala forsøk ved lokalitetene Buholmen (Lerøy) og Skifteneset N (Bolaks), for å validere effekt av gjerdet. 

Basert på data fra Lerøy sitt anlegg (Buholmen) kan en i disse forsøkene ikke påvise noen signifikant effekt av gjerdet på lusepåslag. Ved visse tidspunkt tidlig i forsøksperioden kan en se en tendens til reduksjon i antall copepoditter i behandlet merd. Samtidig er det ved senere tidspunkt økte antall pre-adulte og voksne hannlus i behandlede merder sammenlignet med kontrollmerder. Ved Bolaks sitt anlegg på Skiftenset N. er det vanskelig å trekke konklusjon vedrørende virkning ettersom det ikke er kontrollmerder. Her har det vært utfordringer med flere seksjoner av gjerdet på grunn av vanninntrengning i topptermineringen.

Tekniske utfordringer med drift av systemet gjør at en på nåværende tidspunkt ikke kan trekke konklusjoner vedrørende effekt av SPG systemet på lusepåslag. De resultatene som foreligger fra dette prosjektet til nå, da særlig basert på validering av gjerdet hos Lerøy (Buholmen) tyder på at gjerdet i sin nåværende utgave ikke kan defineres som et effektivt preventivt middel for å bekjempe lus i kommersielle anlegg. Selskapet SFD A/S jobber videre med å stabilisere drift av systemet slik at en på sikt ser for seg videre validering av gjerdet, samt et produkt som fungerer i kommersiell skala. 

SFD har hatt fokus på teknisk stabilisering av SPG-teknologien gjennom 2017. SFD anser teknisk stabilitet som bekreftet basert på Pilotanlegg som har vært operative siden mars 2017. Våren 2018 har selskapet som mål å lansere SPG V. II, som en forbedret versjon både mhp teknisk stabilitet og effekt.