35. Ny metodikk for evaluering av havbruksnæringens utvidete økologiske fotavtrykk- modellutvikling og eksempelstudie validering

18 april 19:00 - 20:00

35. Ny metodikk for evaluering av havbruksnæringens utvidete økologiske fotavtrykk- modellutvikling og eksempelstudie validering

Thorleifur Augustsson

Globale begrensninger i naturressurser, gjør det sentralt å identifisere bærekraftige måter å utnytte våre verdifulle økosystem og tjenestene de tilbyr. Hovedmålet med dette prosjektet er å identifisere, utvikle og validere ny metodikk for å bidra til effektiv arealplanlegging av akvakultur og andre aktiviteter i kystnære områder. Prosjektet har som mål å implementere ny metodikk for å vurdere det utvidete økologiske fotavtrykket fra oppdrettsnæringen, med en helhetlig tilnærming som kombinerer økologiske, øko-toksikologisk, kjemiske analyser sammen med LCA –(Life Cycle Analysis) metodikk. 

Metodikk for beregninger av næringens økologiske fotavtrykk (Ecological footprint analysis, EFA) har blitt videreutviklet ved å integrere prinsippene for karbon- fluks baserte LCA analyser med flere relevante parameter knyttet til bentisk økologi, øko-toksikologi og kjemiske parameter.  Data samles inn fra ulike europeiske oppdrettsanlegg og tilnærmingen valideres ved eksempelstudier. Resultat fra det norske eksempelstudie i Boknafjorden vil presenteres.   

Dette studie vil kunne gi vesentlig kunnskap for å kunne vurdere bæreevnen til økosystem med ulike næringsaktivitet.