PRV-infeksjon reduserer toleransen for hypoksisk stress hos atlantisk laks

18 april 17:00 - 18:00
Olympia

PRV-infeksjon reduserer toleransen for hypoksisk stress hos atlantisk laks

Hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB) er forårsaket av infeksjon med Piscine orthoreovirus (PRV) og er en viktig virussykdom i norsk lakseoppdrett. Siden PRV infiserer de røde blodcellene til laksen og laks i oppdrett ofte blir utsatt for lave oksygenverdier (hypoksi) i sjøen er det viktig å studere om PRV infeksjon og HSMB påvirker toleransen for hypoksisk stress.

 Vi gjennomførte et kontrollert smitteforsøk med to grupper PRV-infisert laks; PRV-gruppen som gikk uforstyrret gjennom forsøket og PRV-H-gruppen som ble eksponert for perioder med hypoksi stress i 4 timer på 40% O2 i uke 4, 7 og 10 etter smitte. I en hypoksi toleranse test (HCT) undersøkte vi tid og oksygen-nivå da fisken besvimte (incipient lethal oxygen saturation (ILOS)) som følge av gradvis synkende O2-nivå.

 I HCT-testen i uke 7 (da PRV-infeksjonen er på sitt høyeste nivå i blod) og uke 10 (da HSMB forandringene i hjertet er på sitt mest alvorlige) viste den PRV-infiserte gruppen signifikant redusert toleranse for hypoksisk stress sammenlignet med den smittefrie kontrollgruppen. PRV-H gruppen hadde også redusert toleranse for hypoksisk stress 7 uker etter smitte sammenlignet med den smittefrie gruppen. På dette tidspunktet hadde PRV-H gruppen kun opplevd én periode med 40 % O2 i uke 4. I uke 10 hadde PRV-H gruppen opplevd to perioder med 40 % O2 (i uke 4 og 7) og hadde signifikant bedre toleranse for hypoksisk stress sammenlignet med PRV-gruppen. På dette tidspunktet hadde også PRV-H gruppen lik toleranse som den smittefrie gruppen. Dette kan tyde på at en priming- eller trenings-effekt av de tidligere hypoksiske periodene forbedrer toleransen for hypoksisk stress hos PRV-infisert laks.

Vi fant også at tre perioder med hypoksisk stress ikke påvirket PRV-infeksjonen eller utviklingen av HSMB i hjerte i PRV-H gruppen.

 Konklusjon

Toleransen for hypoksisk stress er redusert under PRV-infeksjon i atlantisk laks. Denne toleransen bedres etter at fisken har opplevd perioder med kortvarig og kontrollert hypoksisk stress.