Virulensforskjeller hos PRV-stammer

18 april 17:00 - 18:00
Olympia

Virulensforskjeller hos PRV-stammer

Piscine orthoreovirus (PRV) er vidt utbredt i oppdrettslaks og er etiologisk årsak til hjerte- og skjelettmuskel betennelse (HSMB), den vanligste virussykdommen i norsk lakseoppdrett. Selv om nesten all laks i Norge blir smittet med PRV i løpet av produksjonssyklus, er det på langt nær alle som utvikler HSMB. Trolig spiller faktorer både hos virus, vert og miljø inn på utviklingen av sykdommen. Vår hypotese var at det finnes ulike varianter av PRV som har ulik evne til å fremkalle sykdom.

 Målet med denne studien var å sammenlikne tre ulike PRV stammer i ett smitteforsøk. Den ene stammen hadde sin opprinnelse fra et klassisk HSMB utbrudd i Norge i 2012. Den andre stammen ble gjenopplivet fra PRV-positivt norsk materiale lagret siden 1988, over 10 år før HSMB ble diagnostisert første gang. Den tredje PRV stammen ble hentet fra British Columbia i Canada, som har hatt få og milde utbrudd av HSMB.

De tre PRV stammene ble oppformert i laks in vivo, deretter ble virus renset fra blod og kopitall beregnet ved hjelp av absolutt kvantitativ PCR. Hver stamme ble brukt til å infisere to grupper fisk med henholdsvis høy dose (3x10^7) og lav dose (6x10^4) PRV-partikler.

 Forsøket varte i 10 uker og ulike parametere ble studert: viruskinetikk i blod og organer, histopatologiske forandringer i hjertet og immunresponsrelaterte transkripter i blod og ulike organer. Infeksjonsforløpet for de ulike stammene sammenliknet. Resultater fra forsøket vil bli presentert.