Genetic and Antigenic Characterization of Piscine orthoreovirus (PRV) from Rainbow Trout.

18 april 17:00 - 18:00
Olympia

Genetic and Antigenic Characterization of Piscine orthoreovirus (PRV) from Rainbow Trout.

Piscine orthoreovirus (PRV-1) forårsaker hjerte –og skjelettmuskel betennelse (HSMB) i laks. PRV-1 er tilnærmet ubikvitær i oppdrettslaks i sjøfasen. Erytrrocytter er en viktig målcelle, men viruset har til nå ikke latt seg dyrke i noen cellelinjer. En ny variant av Piscine orthoreovirus (PRV-3) har nylig blitt påvist i regnbueørret med en sykdom som likner HSMB.

Vi renset dette viruset, sekvenserte genomet ved dypsekvensering, analyserte kodende områder og sammenliknet de med PRV-1. Fylogenetisk analyse viste at PRV-3 tilhører et annet kluster enn PRV-1 og PRV-2 (fra Coho laks). Dette indikerer at  PRV-3  og PRV-1 er adaptert til ulike verter. Detaljerte analyser av alle kjente proteiner kodet av PRV-3 genomet viste at sekundære strukturer og funksjonelle domener er konservert mellom PRV-1 og -3. Virus partikler ble renset fra in vivo infiserte erytrocytter ved hjelp av CsCl gradient ultrasentrifugering. Renset virus ble brukt til å immuniserte kanin. Kaninserum mot renset PRV-3 kryssreagerte med PRV-1 og vice versa. Polyklonale kaninsera som tidligere er laget mot PRV-1 sigma 1, sigma 3, sigma NS, mu 1C, mu NS og lambda 1 proteiner kryssreagerte alle med PRV-3. Dette er første beskrivelse av genetisk og antigent slektskap mellom to PRV typer.