Hjerte- og skjelettmuskulaturbetennelse. Effektivitet av DNA-vaksine som uttrykker de ikke-strukturelle proteiner av Piscint orthoreovirus

18 april 17:00 - 18:00
Olympia

Hjerte- og skjelettmuskulaturbetennelse. Effektivitet av DNA-vaksine som uttrykker de ikke-strukturelle proteiner av Piscint orthoreovirus

Piscint orthoreovirus (PRV) kan forårsake hjerte- og skjelettmuskulaturbetennelse (HSMB) i oppdrettslaks (Salmo salar). Erytrocytter er hovedmålceller. HSMB forårsaker betydelige økonomiske tap og det er for tiden ingen vaksiner tilgjengelig. Som for andre orthoreovirus, skjer replikasjon av virusgenom og sammensetning av nye PRV partikler i cytoplasmatiske strukturer kalt virusfabrikker som er organisert av virusproteinet μNS. De ikke-strukturelle μNS- og σNS-proteinene er bare tilstede i celler under replikering av PRV og er ikke en del av viruspartikkelen. I to eksperimentelle vaksinasjonsforsøk i atlantisk laks, ved bruk av DNA-vaksiner som uttrykker forskjellige kombinasjoner av PRV-proteiner, har vi vist at ekspresjon av de ikke-strukturelle proteiner induserer moderat beskyttelse mot HSMB. Spesielt fremkalte ekspresjons av μNS og σNS kombinert med det reseptorbindendende proteinet σ1, en god beskyttelse.