PMCV – mer utbredt enn tidligere antatt?

19 april 12:30 - 14:00
Olympia

PMCV – mer utbredt enn tidligere antatt?

Piscint myokarditt virus (PMCV) ble første gang påvist og knyttet til utvikling av «hjertesprekk» eller kardiomyopatisyndrom (CMS) hos laks i 2010. Sykdommen har vært sett hos oppdrettslaks siden 1980-tallet, og er et av de større sykdomsproblemene innenfor norsk lakseoppdrett. Selv om viruset som fører til sykdommen har blitt påvist, er det fremdeles mye en ikke vet om PMCV, smitteveier og risikofaktorer for sykdomsutbrudd. CMS er ikke en meldepliktig sykdom. Dette medfører at det er vanskelig å få sikre tall på hvor stor forekomsten av viruset egentlig er, og hvor mange sykdomsutbrudd en faktisk har i felt.

For å lære mer om forekomsten av både virus og klinisk sykdom har vi fulgt oppdrettslaks i sjøfasen. Vi har fulgt fisk på 12 matfisklokaliteter langs kysten, tatt ut prøver regelmessig og gjennomført diagnostiske undersøkelser ved mistanke om sykdom. Hensikten har vært å lære mer blant annet om når fisken blir infisert med viruset, hvor lang tid det går fra infeksjon til klinisk sykdom og om screening kan brukes som et verktøy i arbeidet med sykdomsbekjempelse.

Det vil være laks i sjø som følges i prosjektet frem til mai i 2018. Resultatene som oppsummeres her er dermed ikke endelige. Hittil har vi påvist viruset på samtlige lokaliteter som inngår i undersøkelsen, og på seks av disse lokalitetene har fisken utviklet CMS.

Resultatene tyder enten på at viruset er mer utbredt enn vi tidligere har antatt, eller at forekomsten har økt i senere år. Videre viser resultatene at fisken kan bære på viruset uten at dette nødvendigvis leder til kliniske sykdomsutbrudd på lokalitetene.