Ulike strategier for å bekjempe yersiniose hos atlantisk laks

19 april 12:30 - 14:00
Olympia

Ulike strategier for å bekjempe yersiniose hos atlantisk laks

Yersinose, forårsaket av Yersinia ruckeri, representerer i dag en av de viktigste bakteriesykdommene i norsk lakseoppdrett. Utbrudd registreres oftest i sjøfasen, men trolig skjer første eksponering og smitte hovedsakelig i settefiskfasen. Etablerte stammer på settefiskanleggene har vist seg å være vanskelige å bekjempe med sanering og andre smittehygieniske tiltak.

Immersjonsvaksinering kan være tilstrekkelig til å holde sykdommen i sjakk i tidlig ferskvannsfase, men effekten varer ikke lenge nok til å beskytte gjennom en hel produksjonssyklus. Kommersielt tilgjengelige multivalente injeksjonsvaksiner til laks inneholder per i dag ikke Y. ruckeri. Et forebyggende tiltak som imidlertid har gitt lovende resultater er stikkvaksinering med tilgjengelige vannbaserte dyppvaksiner. Der det vaksineres er det vanlig å benytte en monvalent yersiniose-vaksine som administreres sammen med en multivalent vaksinen (samstikk).

Det har den siste tiden oppstått etterspørsel etter en injeksjonsvaksine som er bedre tilpasset næringens behov. Vi vil ta for oss noe av arbeidet vi har tatt del i med å kartlegge Y. ruckeri-problematikken i Norge, og legge frem litt av det vi har kommet frem til når det gjelder viktigheten av å velge riktig isolat til en ny vaksine. Vi vil også gå litt inn på utvikling av smittemodell med Y. ruckeri.