39. Utvikling av Disease BioPortal til bruk for norsk oppdrettsnæring

18 april 19:00 - 20:00

39. Utvikling av Disease BioPortal til bruk for norsk oppdrettsnæring

Saraya Tavornpanich

Utbrudd av smittsomme sykdommer er begrensende for en bærekraftig utvikling av oppdrettsnæringa. Data knyttet til smittsomme sykdommer genereres daglig fra mange kilder og aktører, men det finnes per i dag ingen tilgjegelige analytiske verktøy som muliggjør effektiv integrering, analyse og oppsummering av alle slike data. 

Målet med prosjektet var å ta i bruk og integrere visualiseringsverktøy som inkluderer både grunnleggende og avanserte epidemiologiske metoder. 

Dette er gjort gjennom å utviklet «BioPortal ™ plattformen» til bruk for norsk oppdrettsnæring.  Plattformen gir tilgang til oversikter, kart og annen visualisering av informasjon (dyr, sted, land). I tillegg har den integrert epidemiologiske verktøy for  blant annet å vise forekomst av sykdommer. Plattformen har videre brukervennlige løsninger for å teste hypoteser om smittespredning, analyser (blant annet cluster analyse, tidsserie analyser, nettverksanalyse osv.) , og andre metoder for å estimere risiko. Plattformen har sikker tilgang. 

Funksjoner i plattformen inkluderer blant annet

  • Visualisering av produksjonsstatus (aktiv/inaktiv)
  • Dynamisk visualisering av lokaliteter, sykdomstilfeller og forflytning av fisk tid og rom
  • Epidemiske kurver og andre grafer
  • Arealdiagrammer for visualisering
  • Søk, filter og visualisering av en eller flere tabeller
  • Muligheter for parvis sammenlikning av avstander mellom lokaliteter slik at en raskt kan identifisere lokalitetene som ligger nærmest en bestemt lokalitet
  • Rapporter, både interaktive (via weblink) eller ved hjelp av dokumenter

 

Data håndtering og visualisering kan forbedres og effektivisere gjennom bruk av en slik plattform.  Oppdatert informasjon og analyser i forbindelse med utbrudd av smittsomme sykdommer kan effektiviseres og være en nyttig forutsetning for effektiv overvåking og sykdomskontroll. Fremtidig bruk av slik løsning kan bidra til at næringsaktører og myndigheter får bedre beslutningsgrunnlag